EMBROS Theater Athen, Griechenland 11/ 2012 "Grexit" Performance mit Georgios Papadopoulos

 

 

Fotos: Kiki Grevia